Universal Extractor 1.6.1

Universal Extractor 1.6.1

Jared Breland – Shareware
ra khỏi 30 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Universal Extractor là một chương trình làm chính xác những gì nó nói: trích xuất tập tin từ bất kỳ loại lưu trữ, cho dù đó là một file zip đơn giản, một chương trình cài đặt, hoặc thậm chí là một gói phần mềm Windows Installer (.msi).

7-zip lưu trữ - .7z, .exe ACE lưu trữ - .ace ARC archive - lưu trữ ARJ .arc - .arj, .exe ASpack nén tập tin - hình ảnh BIN/CUE CD-ROM .exe - .bin, cue bzip2 lưu trữ - .bz2, .tbz2,. tar.bz2 CPIO nén tập tin - .cpio gói Debian - .deb DiscJuggler đĩa CD hình ảnh - .cdi Encoded files - .b64, .uu, .uue, .xx, .xxe, .yenc, .ntx Gentee gói - lưu trữ gzip .exe - .gz, .tgz,. tar.gz IMG đĩa hình ảnh - .img Inno Setup trọn gói - .exe Installer VISE package - .exe InstallShield tủ lưu trữ - .cab ,.1, .lib InstallShield gói - .exe ISO 9660 CD-ROM hình ảnh - ISO KGB archive - .kgb, kge, file nén .exe LZH - .lzh, các .lha LZMA nén tập tin - .lzma LZO nén tập tin - .lzo LZW nén file -. Z, .tz, .tar. Z LZX nén tập tin - .lzx MHTML tập tin - lưu trữ Microsoft Cabinet .mht - .cab, .exe, file Microsoft biên soạn giúp .imf - .chm Microsoft tệp nén -.?? _ Microsoft LIT e-book - .lit Microsoft Windows Help file - .hlp đĩa CD-ROM Nero hình ảnh - .nrg NSIS gói - .exe Oasis Document Format (ODF) tài liệu - .odt, .odp, .odg, .ods Office Open XML (OOXML) tài liệu .docx, .pptx, .xlsx Outlook Express lưu trữ thư - .dbx đậu lưu trữ - .pea RAR lưu trữ - RAR,.001, .exe suy nghi Arcade gói - .exe RoboForm gói - .exe RPM gói - gói .rpm SetupFactory - .exe SIS (SymbianOS) gói - .sis StuffIt gói - lưu trữ TAR .sit - .tar , .tbz2, .tgz, .tz,. tar.bz2,. tar.gz,. tar.z UHARC lưu trữ - .uha TỆP nén file - .exe, .dll cửa sổ hình ảnh định dạng hình ảnh - .wim Windows Installer package - .msi Windows Installer patch - bản vá Windows Update Standalone .msp - .msu khôn ngoan Installer package - .exe kho lưu trữ ZIP - zip, .jar, .xpi, .wz, lưu trữ Zoo .exe - .zoo

Tổng quan

Universal Extractor là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Jared Breland.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 377 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Universal Extractor là 1.6.1, phát hành vào ngày 16/05/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.6.1, được sử dụng bởi 83 % trong tất cả các cài đặt.

Universal Extractor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Universal Extractor đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Universal Extractor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 377 UpdateStar có Universal Extractor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Jared Breland
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản